Voorraad uitgeput.
De voorraad is uitverkocht, neem contact met ons op voor meer informatie.
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.

 

 

Copyright

Deze website is van MediFabrik BVBA.

BTW : BE 0662 648 966

Adres :
5D, Rue du Pré à l'Aune
5330 Assesse
Belgïe

Tel. : 0032 83 33 33 23

Onder voorbehoud van eventuele rechten van partners van MediFabrik BVBA of andere derden, erkennen de gebruikers dat de website (met name het geheel van de informatie die toegankelijk is in het kader van deze dienst, meer bepaald onder de vorm van teksten, foto’s, geluid, data, databases en downloadbare programma’s, met inbegrip van de onderliggende technologieën) beschermd is door intellectuele en/of andere rechten die MediFabrik BVBA bezit of waarvoor het de toelating heeft ze te gebruiken.

De gebruikers mogen in geen geval buiten het bestek van de connectie met de site, de elementen van de site en de site zelf reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren of aanpassen op welke drager dan ook en ongeacht de middelen daartoe en de aanwending ervan, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MediFabrik BVBA.

De gebruikers moeten alle bepalingen inzake de intellectuele en andere eigendomsrechten van MediFabrik BVBA (of derden) op de site naleven en mogen ze niet wijzigen, schrappen, aanpassen of er gebruik van maken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van MediFabrik BVBA of ze anderzijds overtreden.